русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Історія комп'ютерної графіки

Історія розвитку комп'ютерної графіки почалося вже в 20 столітті і триває сьогодні. Не секрет, що саме графіка сприяла швидкому зростанню швидкодії комп ’ ютерів.

1940-1970гг. - час великих комп'ютерів (ера до персональних комп'ютерів). Графікою займалися тільки при виведенні на принтер. У цей період закладені математичні основи.

Особливості: користувач не мав доступу до монітора, графіка розвивалася на математичному рівні і выводилась у вигляді тексту, що нагадує на великій відстані зображення. Графобудівники з'явилися наприкінці 60-х років і практично були не відомі.

 

1971-1985р. - з'явилися персональні комп'ютери, тобто з'явився доступ користувача до дисплеїв. Роль графіки різко зросла, але спостерігалося дуже низька продуктивність комп'ютера. Програми писалися на асемблері. З'явилося кольорове зображення (256).

Особливості: цей період характеризувався зародженням реальної графіки.

 

1986-1990рр. - поява технології Multimedia (Мультимедіа). До графіку додалися обробка звуку та зображення, спілкування користувача з комп'ютером розширилося.

Особливості: поява діалогу користувача з персональним комп'ютером; поява анімації і можливості виводити кольорове зображення.

 

1991-2008 роках. - поява графіки нашого дня Virtual Reality. З'явилися датчики переміщення, завдяки яким комп'ютер змінює зображення за допомогою сигналів посилають на нього. Поява стереоочков (монітор на кожне око), завдяки високій швидкодії яких відбувається імітація реального світу. Уповільнення розвитку цієї технології з-за побоювання медиків, оскільки завдяки Virtual Reality можна дуже сильно порушити психіку людини, завдяки потужному впливу кольору на неї.

 

Слідство використання графіки

Зовсім змінилася архітектура програм. Якщо раніше батько програмування Вірт говорив, що будь-яка програма це алгоритм + структура даних, то з появою комп'ютерної графіки на персональному комп'ютері програма - це алгоритм + структура даних + інтерфейс користувача (графічний).

Програмування називають тепер візуальним програмуванням, тобто компілятор дає велику кількість діалогових вікон, де вводяться координати і видно прообраз результату, можна змінювати прообраз програми.

У 90-х роках з'явився стандарт зображення схем алгоритмів UML, його використовують всі підручники. Він враховує об'єктно-орієнтовані програми і здатний зображати багатозадачність. Є можливість схеми алгоритму малювати самому з готових стандартних форм. Оскільки всі програми використовують графіком (меню, товарні знаки, всякі допоміжні зображення) їх можна робити в сучасних компіляторах, не виходячи з компілятора. UML розглядається як міжнародний стандарт. У ньому 12 груп символів (кожна з груп з визначенням певну специфіку) і способів взаємозв'язку між ними.

Перехід до графічного інтерфейсу був змушений тим фактом, що людина сприймає 80% даних через картинку, і лише 20% - через розум, почуття і т.д.

Переглядів: 7661

Повернутися в зміст:Комп'ютерна графіка
Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн