русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Аналогові канали передачі даних

Типовим і найбільш поширеним типом аналогових каналів є телефонні канали загального користування (каналів тональної частоти). Каналів тональної частоти смуга пропускання становить 0,3...3,4 кГц, що відповідає спектру людської мови.

Для передачі дискретної інформації з каналів тональної частоти необхідні пристрої перетворення сигналів, погоджувальні характеристики дискретних сигналів і аналогових ліній. Крім того, у разі безпосередньої передачі двійкових сигналів по телефонному каналу із смугою пропускання 0,3...3,4 кГц швидкість передачі не перевищить 3 кбіт/с. Дійсно, нехай на передачу одного біта потрібні два перепаду напруги, а тривалість одного перепаду ТБ= (3...4)/(6,28*FВ), де FВ - верхня частота смуги пропускання. Тоді швидкість передачі є В < 1/(2*ТБ).

Узгодження параметрів сигналів і середовища при використанні аналогових каналів здійснюється за допомогою втілення сигналу, що виражає передається повідомлення, у певному процесі, званому переносником і пристосованому до реалізації в цьому середовищі. Переносник в системах зв'язку представлений електромагнітними коливаннями U певної частоти, званої несучою частотою:

U = Um*sin(v *t+y ),

де Um - амплітуда, v - частота, y - фаза коливань несучої. Зміна параметрів несучої (переносника) за законом надсиланні повідомлення називається модуляцією. Якщо це зміна відноситься до амплітуді Um, то модуляцію називають амплітудної (АМ), якщо до частоті v - частотної (ЧС), і якщо до фази y - фазової (ФМ). При прийомі повідомлення передбачається зворотна процедура вилучення корисного сигналу з переносника, звана демодуляцией. Модуляція і демодуляція виконуються у пристрої, званому модемом.

Переглядів: 2676

Повернутися в зміст:Інформаційне обслуговування користувачів
Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн