русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Сім рівнів моделі OSI. Протоколи прикладного рівня

Міжнародна організація по стандартизації (МОС, International Standardization Organization, ISO) запропонувала в 1978 р. еталонну модель взаємодії відкритих систем (НД, Open System Interconnect, OSI). На основі цієї моделі був розроблений стек протоколів, який не отримав широкого поширення, хоча він і був прийнятий як національний стандарт урядом США ще в 1990 році (проект GOSIP). Однак, модель OSIє головною методологічною основою для аналізу і розробки мереж.

Стандартом де факто для глобальних мереж в цей час є стек TCP/IP, розроблений у середині 70-х років за замовленням Міністерства оборони США. Пізніше була вироблена і модель TCP/IP.
В локальних мережах, поряд з TCP/IP, застосовуються стеки IPX/SPX, NetBIOS/SMB, XNS, DECnetта інші.
Розбіжності між моделями ВОС і TCP/IP походять з різних цілей і методологій розробки протоколів і послуг. Розробка моделі OSIбула спрямована на досить амбітну мету встановлення механізмів для розподіленої обробки даних в апаратно і програмно різнорідних комп'ютерних середовищах. Цілі розробки протоколів TCP/IP були набагато скромніше і прагматичніше: встановлення механізмів для з'єднання мереж і надання користувачам цих мереж набору базових комунікаційних послуг.

Розробкою протоколів ВОС займалася велика міжнародна організація - МОС. Подібним організаціям властиво уповільнений функціонування. Робота над стандартами ВОС показала як недостатню мобільність таких організацій перед обличчям гранично інтенсивного технологічного розвитку в даній області, як і складності, з встановленням балансу найчастіше суперечливих інтересів багатьох учасників роботи.

Розробка протоколів TCP/IP відбувалася в середовищі, орієнтованої на практичне застосування. У центрі уваги були конкретні проблеми, які стосуються зв'язки мереж та обслуговування користувачів. Розробку TCP/IP починали задля вирішення проблем мережі ARPANET- в першу чергу, різкого зростання кількості підключених комп'ютерів і, відповідно, трафіку, ними виробленого. Протокол IP повинен був надати кошти поділу єдиної мережі, яка була ARPANET на безліч підмереж, які ізолюють внутрішній трафік один від одного.

При розробці моделі ВВС виділення рівнів базувалося на наступних принципах:

1. кожен рівень має виконувати окрему функцію
2. потік інформації між рівнями повинен бути мінімізований
3. функції рівнів повинні бути зручні для визначення міжнародних стандартів
4. кількість рівнів повинна бути достатньою для поділу функцій, але не надмірною.

Модель ВОС визначає сім рівнів: фізичний, канальний, мережний, транспортний, сеансовий, представлення даних, прикладної.

7. прикладної

6. подання даних

5. сеансовий

4. транспортний

3. мережевий

2. канальний

1. фізичний

Рис. 1 - Сім рівнів моделі OSI


Всі мережеві функції в моделі розділені на 7 рівнів (Мал. 1). При цьому вищі рівні виконують більш складні, глобальні завдання, для чого використовують у своїх цілях нижчі рівні, а також управляють ними. Мета нижестоящого рівня - надання послуг вищого рівня, причому вищому рівню не важливі деталі виконання цих послуг. Нижчестоящи рівні виконують більше прості, більше конкретні функції. В ідеалі кожен рівень взаємодіє тільки з тими, які знаходяться поряд з ним (вище його і нижче). Верхній рівень відповідає прикладного завданням, яке працює в цей момент доповнення, нижній - безпосередньої передачі сигналів по каналі зв'язку.

Функції, які входять в показаних на рис. 1 рівні, реалізуються кожним абонентом мережі. При цьому кожен рівень на одному абонента працює так, начебто він має прямий зв'язок з відповідним рівнем іншого абонента, тобто між однойменними рівнями абонентів мережі існує віртуальна зв'язок. Реальна ж зв'язок абоненти однієї мережі мають тільки на самому нижньому, першому, фізичному рівні. У передавальному абонента інформація проходить всі рівні, починаючи з верхнього і закінчуючи нижнім. У приймаючій абонента отримана інформація робить дорогу назад: від нижнього рівня до верхнього (мал. 2).

Рис. 2 - Шлях інформації від абонента до абонента

Модель OSI описує тільки системні засоби взаємодії, реалізовані операційною системою, системними утилітами, системними апаратними засобами. Модель не включає засіб взаємодії доповнень кінцевих користувачів. Свої власні протоколи взаємодії реалізуються, звертаючись до системних засобів. Тому необхідно розрізняти рівень взаємодії доповнень і прикладний рівень.

Варто також мати на увазі, що додаток може взяти на себе функції деяких верхніх рівнів моделі OSI. Наприклад, деякі СКБД мають вбудовані засоби віддаленого доступу до файлів. У цьому випадку додаток, виконуючи доступ до віддалених ресурсів, не використовує системну файлову службу; він обходить верхні рівні моделі OSIі прямо звертається до системних засобів, які відповідають за транспортування повідомлень по мережі, які розташовуються на нижніх рівнях моделі OSI.

Переглядів: 8153

Повернутися взміст

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн