русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Прийоми забезпечення технологічності програмних продуктів

При розробці програмного модуля доцільно дотримуватися такого порядку:

  • вивчення і перевірка специфікації модуля, вибір мови програмування;
  • вибір алгоритму і структури даних;
  • програмування модуля;
  • шліфування тексту модуля;
  • перевірка модуля;
  • компіляція модуля.

Перший крок розробки програмного модуля в значній мірі являє собою суміжний контроль структури програми знизу: вивчаючи специфікацію модуля, розробник повинен переконатися, що вона йому зрозуміла і достатня для розробки цього модуля. У завершення цього кроку вибирається мова програмування: хоча мова програмування може бути вже визначений для всього ПС, все ж у ряді випадків (якщо система програмування це допускає) може бути вибраний інший мову, більш підходящий для реалізації даного модуля (наприклад, мова асемблера).

На другому етапі розробки програмного модуля необхідно з ’ ясувати, чи відомі вже якісь алгоритми для вирішення поставленої і або близькою до неї завдання. І якщо знайдеться відповідний алгоритм, то доцільно ним скористатися. Вибір відповідних структур даних, які будуть використовуватися при виконанні модулем своїх функцій, в значній мірі визначає логіку і якісні показники розроблюваного модуля, тому його слід розглядати як дуже відповідальне рішення.

На третьому кроці здійснюється побудова тексту модуля на вибраній мові програмування. Велика кількість різноманітних деталей, які повинні бути враховані при реалізації функцій, зазначених у специфікації модуля, легко можуть привести до створення досить заплутаної тексту, що містить масу помилок і неточностей. Шукати помилки в такому модулі і вносити в нього необхідні зміни може виявитися досить трудомістким завданням. Тому дуже важливо для побудови тексту модуля користуватися технологічно обґрунтованою і практично перевіреної дисципліною програмування. Вперше на це звернув увагу Дейкстра, сформулювавши і обґрунтувавши основні принципи структурного програмування. На цих принципах базуються багато дисципліни програмування, широко застосовуються на практиці. Найбільш поширеною є дисципліна покрокової деталізації.

Наступний крок розробки модуля пов'язаний з приведенням тексту модуля до завершеному вигляді відповідно до специфікації якості ПС. При програмуванні модуля розробник основну увагу приділяє правильності реалізації функцій модуля, залишаючи недопрацьованою коментарі і допускаючи деякі порушення вимог до стилю програми. При шліфуванні тексту модуля він повинен змінити наявні в тексті коментарі і, можливо, в нього включити додаткові коментарі з метою забезпечити необхідні примітиви якості. З цією ж метою проводиться редагування тексту програми для виконання стилістичних вимог.

Крок перевірки модуля являє собою ручний перевірку внутрішньої логіки модуля до початку його налагодження (що використовує виконання його на комп'ютері), реалізує загальний принцип, сформульований для обговорюваної технології програмування, про необхідність контролю прийнятих рішень на кожному етапі розробки ПЗ.

І, нарешті, останній крок розробки модуля означає завершення перевірки модуля (за допомогою компілятора) і перехід до процесу налагодження модуля.

Переглядів: 8175

Повернутися взміст

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн