русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Урок 4 - Двовимірний масив в мові Сі. Завдання, приклади вирішення

Масиви - це послідовна група елементів пам'яті, що мають однакове ім'я, при цьому звернеться до елемента масиву можна, вказавши номер позиції елемента масиву.

Двовимірний масив - це масив, має кілька рядків.

Приклад завдання: Дан двомірний масив. Необхідно зробити введення/висновок двомiрного масива. Знайти максимальний елемент двомiрного масива.

#include <iostream>
#include <conio.h>
const int n = 3; //оголошуємо константу для масиву
void main () {

int X[n][n]; //оголошуємо масив цілого типу
int i,j; //змінні для циклу
int max = 0; //Мінлива для обчислення максимального числа

for (i = 0; i < n ; i++)
for (j = 0; j < n ; j++){ //цикл введення масиву
std::cout<<"X["<<i<<","<<j<<"] = "; //На екран виводиться "X[i][j] = "
std::cin>>X[i][j]; //вводимо з клавіатури цілі числа
}
std::cout<<"\n"; //Перехід на наступну рядок

for (i = 0; i < n ; i++){ //цикл виведення масиву
std::cout<<"\n"; //Перехід на наступну рядок
for (j = 0; j < n ; j++){
std::cout<<"X["<<i<<"]"<<"["<<j<<"] = "<<X[i][j]<<"\t"; //На екран виводиться результат нашого введення
}
}
max = X[0][0]; //Припустимо маскимальное число - це перше число масиву

for (i = 1; i < n ; i++){ //цикл находжение максимального елемента масиву
std::cout<<"\n"; //Перехід на наступну рядок
for (j = 0; j < n ; j++){
if (X[i][j]> max) max = X[i][j]; //якщо є число більше, ніж max
//тоді max приймає значення цього числа
}
}

std::cout<<"\n"; //Перехід на наступний рядок
std::cout<<"Max = "<<max<<std::endl; //виводиться На екран монітора максимальне число

_getch(); Екран// не закривається, поки не натиснута будь-яка клавіша
}

Результат роботи програми:

 

Двовимірний масив 3 на 3 - це теж саме, що 3 одномірних масиву. Доступ до друмерному масиву здійснюється за допомогою двох значень - це номер стовпчика і номер рядка.

Задачі з використання двовимірних масивів пов'язані з матрицями (знаходження суми головної діагоналі знаходження максимального і мінімального елемента масиву, знаходження суми елементів масиву і так далі), а також связазы і з координатами в області фізики і математики.

Переглядів: 4409

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн