русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Рядки в C++ | Рядка в СІ

 

Рядок — це група символів, що обробляється як єдиний модуль. Рядок може містити літери, цифри та різноманітні спеціальні символи, такі як +, -, *, /, $ та інші. Строкові константи або литеральные записуються в C++ в подвійних лапках.

Рядок в C++ — це масив символів, що закінчується нульовим символом (‘\0’). Рядок доступна через показівник на перший символ в рядку. Значенням рядка є адресу першого символу.

Приклади оголошень рядків:

char[str]=”Моя рядок”; //масив з 11-ти елементів

char *str_ptr=”Моя рядок”; //вказівник на масив

 

Особливості введення/виводу рядків

  1. Рядок можна присвоїти масиву, використовуючи операцію cin — взяти з потоку. З потоку зчитуються символи поки не зустрінеться пробіл, символ табуляції, символ нового рядка чи вказівник кінця файлу.

Наприклад:

char word[5];

cin>>word;

При цьому довжина вводиться рядка не може бути більше 4 символів, щоб залишити місце для завершального нульового символу.

 

  1. Для введення рядків, що складаються з декількох слів, в одну строкову змінну, використовують методи getlineабоgetкласуistream.

 

cin.getline(char *_Str ,int _Count, char _Delim);

 

де:   _Count – кількість зчитуються символів.

_Delim – символ розділювач, що зупиняє введення, якщо він зустрінеться до того, як буде введено _Count-1 символів. За замовчуванням він дорівнює ‘\n’. Символ розділювач видаляється.

_Str – рядок, в яку записуються  прочитувані символи.

 

Наприклад:

char str[10];

cin.getline(str,10);

Метод get працює аналогічно, але залишає в рядку символ розділювач.

Переглядів: 4507

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн