русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Урок 8 - Рівняння в matlab. Рішення системи рівнянь в Матлаб

У математики нічого не говориться про розподіл матриць і векторів, проте в MatLab символ \ використовується для рішення систем лінійних рівнянь. Вирішимо систему з трьох рівнянь з трьома невідомими:

Система рівнянь

Введемо матрицю коефіцієнтів системи в масив A, а вектор правій частині системи в масив b. Вирішимо систему за допомогою символу \ (якщо ви не знаєте, як вводяться матриці, перегляньте урок Робота з матрицями в MatLab)

» x = A\b
x =
1.0000
1.0000
1.0000

Перевірте правильність відповіді, помноживши матрицю коефіцієнтів системи A на вектор-стовпчик x.

Переглядів: 4528

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн