русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Урок 6 — Цикли у мові Сі(C++): for, while, do while

Цикли у мові Сі дозволяють програмісту визначити дії, які будуть повторюватися поки умова залишається дійсним.

Цикл for

Оператор циклу for має наступний синтаксис:

for (int i=0; i<20; i++) {дію}

Причому значення, змінні та умови можуть бути самими різними. Ми могли б написати так:

for (int i=-5; i != 20; i++) {дію}

Цикл while

Оператор циклу while має наступний синтаксис:

while(i){дії}

Поки умова вірно цикл буде працювати. Цей вид циклу найбільше піддається входу в беспонечный цикл. Тому коли використовуєте його, то будьте уважні. Ми могли б цей вид циклу записати таким же, як for:

int i = 0;
while(i<20){
дії
i++ }

Цикл do while

Оператор циклу do while має наступний синтаксис:

do{
пдействие
}while(i)

Цей цикл відрізняється від попередніх тим, що виконається хоча б один раз.

Приклад: Напишемо програму, яка використовує всі три види операторів циклу.

#include<iostream>
#include<conio.h>

using std::cout;
using std::endl;
using std::cin;

const int n = 5;

void main()
{
int mas[n];

cout<<"Vvedite masiv: \n";
for (int i = 0; i<n; i++)
{
cin>>mas[i];
}

i = 0;

cout<<"mi vveli takoy masiv: \n";
while(i<5){
cout<<mas[i]<<"\t";
i++;
}

i=0;
do{
mas[i] = mas[i]+5;
i++;
}while(i<5);

cout<<"\nMasiv posle dobavleniya + 5:\n";
for (i = 0; i<n; i++)
{
cout<<mas[i]<<"\t";
}

_getch();
}

Результат роботи програми:

Переглядів: 4675

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн