русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Урок 4 — Файли в matlab. Збереження робочого середовища

найпростіший спосіб зберегти значення всіх змінних - використовувати в меню File пункт Save Workspace As. При цьому з'являється діалогове вікно Save ,в якому слід вказати каталог і ім'я файлу. За замовчуванням пропонується зберегти файл у підкаталозі work основного каталогу MatLab. Залиште поки цей каталог. Надалі буде пояснено, як встановлювати шляху до каталогів в MatLab для пошуку файлів. Зручно давати імена файлів, що містять дату роботи, наприклад work02-02-10. MatLab збереже результати роботи у файлі work02-02-10. mat. Тепер можна закрити MatLab одним з наступних способів:

- вибрати в меню File пункт Exit MATLAB;
- натиснути клавіші <Ctrl>+<Q>;
набрати команду Exit в командному рядку і натиснути <Enter>;
- натиснути на кнопку з хрестиком у правому верхньому куті вікна програми MatLab.

У сеансі роботи для відновлення значень змінних слід відкрити файл work02-02-10. підлоги за допомогою пункту Open меню File. Тепер всі змінні, визначені в минулому сеансі, стали доступними. Їх можна використовувати під знову вводяться командах.

Збереження і відновлення змінних середовища можна виконати і з командного рядка. Для цього служать команди save і load. В кінці сеансу роботи з MatLab треба виконати команду

» save work02-02-10

Розширення можна не вказувати, MatLab збереже змінні середовища у файлі work02-02-10. mat. На початку наступного сеансу роботи для зчитування змінних слід ввести команду

» load work02-02-10

Детальну інформацію про командах save і load можна отримати, набравши в командному рядку help save або help load.

Примітка

Змінні файлів із розширенням mat зберігаються в двійковому вигляді. Перегляд файлів у будь-якому текстовому редакторі не дасть ніякої інформації про змінних і їх значеннях.

В MatLab є можливість записувати виконувані команди і результати в текстовий файл (вести журнал роботи), який потім можна легко прочитати або роздрукувати з текстового редактора. Для початку ведення журналу служить команда diary. Як аргумент команди diary слід задати ім'я файлу, в якому зберігатиметься журнал роботи. Які набираються далі команди і результати їх дії будуть записуватися в цей файл, наприклад послідовність команд

» diary d02-02-10.txt
» al = 3;
» а2 = 2.5;
» а3 = al + a2
» а3 =
» 5.5000
» save work02-02-10
» quit

виробляє наступні дії:

  • Відкриває файл d02-02-10.txt.
  • Виробляє обчислення.
  • Зберігає змінні в двійковому файлі work02-02-10. mat.
  • Зберігає на диску у підкаталозі work кореневого каталогу MatLab журнал роботи у файлі d02-02-10.txt і закриває MatLab.

Посмотріть вміст файлу d02-02-10.txt у якому-небудь текстовому редакторі, наприклад у стандартній програмі Windows Блокнот (NotePad). У файлі виявиться наступний текст:

al = 3;
а2 = 2.5;
а3 = al+a2
а3 =
5.5000
save work02-02-10
quit

Запустіть знову MatLab і введіть команду load work02-02-10, або відкрийте файл work02-02-10. підлоги за допомогою меню.

Переглядів: 4641

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн