русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Побудова контурних графіків функцій двох змінних в Matlab

MatLab надає можливість отримувати різні типи контурних графіків за допомогою функцій contour і contourf. Розглянемо їх можливості на прикладі функції.

Побудова контурних графіків функцій двох змінних.

Використання contour з трьома аргументами

» contour(X,Y,Z)

призводить до графіку, на якому показано лінії рівня на площині xy, але без вказівки числових значень на них. Такий графік є малоінформативним, він не дозволяє дізнатися значення функції на кожній з ліній рівня. Використання команди colorbar також не дозволить точно визначити значення функції. Кожну лінію рівня можна забезпечити значенням, яке приймає на ній досліджувана функція, за допомогою певної в MatLab функції clabel. Функція clabel викликається з двома аргументами: матрицею, що містить інформацію про лініях рівня і вказівником на графік, на якому слід нанести розмітку. Користувачеві не потрібно самому створювати аргументи clabel. Функція contour, викликана з двома вихідними параметрами, не тільки будує лінії рівня, але і знаходить необхідні для clabel параметри. Використовуйте contour з вихідними аргументами CMatr і h (в масиві CMatr міститься інформація про лініях рівня, а в масиві h - покажчики). Завершіть виклик contour крапкою з комою для придушення виводу на екран значень вихідних параметрів і нанесіть на графік сітку:

» [CMatr, h] = contour(X, Y, Z);
» clabel(CMatr, h)
» grid on

Додатковим аргументом функції contour (так ж, як і contour3, описаної вище) може бути або число ліній рівня, або вектор, що містить значення функції, для яких потрібно побудувати лінії рівня.

Наочну інформацію про зміну функції дає заливка прямокутника на площині xyкольором, залежних від значення функції в точках площині. Для побудови таких графіків призначена функція contourf, використання якої не відрізняється від застосування contour. У наступному прикладі виводиться графік, який складається з двадцяти ліній рівня, а проміжки між ними заповнені квітами, відповідними значеннями досліджуваної функції:

» contourf(X, Y, Z, 20)
» colorbar

Переглядів: 4580

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн