русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Оформлення таблиць css

Для табличних елементів можна задати положення назви, алгоритм розрахунку ширини таблиці техніку відображення порожніх осередків і формування кордонів між комірками.

Таблиця 2.8. Властивості оформлення таблиць
Властивості Опис Типове
caption-side Положення назви top
table-layout Алгоритм розміщення auto
border-collapse Формування кордонів collapse
border-spacing Розмір кордонів 0
empty-cells Порожні комірки show

Положення назви

caption-side:top|left|right|bottom

Алгоритм розміщення

table-layout:auto|fixed

  • fixed - швидкий алгоритм. Формування таблиці провадиться незалежно від вмісту комірок - ширина таблиці визначається атрибутами ширини її складових елементів;
  • auto - optimizing (двухпроходный) алгоритм. Ширина таблиці визначається атрибутами ширини її складових елементів та розмірами їх вмісту.

Формування кордонів

border-collapse:collapse|separate

  • collapse - кордону описуються і формуються для горизонтальної групи комірок,
  • separate - кордону описуються і формуються окремо для кожної комірки.

separate-алгоритмі розміри кордонів можна поставити за допомогою властивості border-spacing одним числом відразу для обох кордонів або двома числами: розмір (товщина) горизонтальної межі і вертикальної межі.

Порожні комірки

empty-cells:show<|hide CODE>

Під separate-алгоритмі задається спосіб відображення кордонів порожніх комірок таблиці:

  • show - межа відображається так само, як і для мають вміст
  • hide - границя навколо порожніх комірок таблиці не відображається.

Переглядів: 4533

Повернутися взміст


Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн