русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Тұрақтылар.

Тұрақтылар деп, мәндері бағдарламаныңорындалуы кезінде өзгермейтін шамаларды айтады. Тұрақтылар есебінде Object Pascal тілінде бүтін, нақты, он алтылық сандар, логикалық, символдық шамалар мен жазбалар, жиындар, таңбалар жолдары, NIL- анықталған сілтемесі қолданылады. Бағдарлама құрамына тұрақтыларекі түрде анықталады: қарапайым және типтік.

Қарапайым тұрақтылардың жазылуы:

Const <1- ші тұрақтының атауы>=<мәні>;

<2- ші тұрақтының атауы>=<мәні>;

……………………………………….

<N-ші тұрақтының атауы>=<мәні>;

Мысалы, Const x=0.5;

y=-1.5; z=-1.7E-2; a=$00000000;

obj= ‘pascal’; b=TPUE; c=#97; (немесе c=‘a’;)

Типтік тұрақтылардың жазылуы:

Const <1- ші тұрақтының атауы>:<тұрақтының түрі>=<мәні>;

<2- ші тұрақтының атауы>:< тұрақтының түрі >=<мәні>;

……………………………………….

<N-ші тұрақтының атауы>:< тұрақтының түрі >=<мәні>;

Мысалы,

Const x:integer=5; z:real=-1.7E-2; y:real=-1.5; c:char=#97;(c:char=‘a’;)

Obj:string=‘pascal’;

Object Pascal тілінде тұрақтыларды жариялағанда операндтары алдын- ала анықталған типсіз тұрақтылардың, түрлер мен обьектілердің атауларын және оларға қолданылатын функцияларды көрсетуге болады:

bs Shr Hi Length Lo odd ord succ ptr round sizeof pred swap trunc

Мысалы, MaxReal=MaxInt div SizeOf(real);

LN10=2.302585092994;

LnIOR=1/LN10;

NunChars=ord(‘Z’)- ord(‘a’)+1;

Тұрақтының мәнін бағдарлама денесінде өзгертуге болмайды.

Белгілер.

Белгілер бөлігі арнаулы сөз label және бағдарлама ұүрамына енетін белгілердің тізімінен тұрады.

Бөліктің жазылуы:

Label<белгілер тізімі>;

Белгілер есебінде 0-99999 сандар мен a- z символдарынан құрылған тізбекті қолданады. Олар негізінде шартсыз goto басқару операторымен бірге қолданылады. Бағдарлама ұүрамында белгіден кейін екі нүкте таңбасы жазылады (:).

Мысалы:

Label 1,2, cin;

……………..

begin

1:……………

2:……………

cin:………….

End.

Просмотров: 982


Вернуться в оглавлениеКарта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Полезен материал? Поделись:

Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.