русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Мова програмування Matlab. Навчальні уроки

Мова програмування MATLAB є высокоуровневым интерпретируемым мовою програмування, що включає широкий спектр функцій, інтегроване середовище розробки, засновані на матричних структури даних, об'єктно-орієнтовані можливості написаних на інших мовах програмування.

Пакет MatLab був створений компанією Math Works більше десяти років тому. Робота сотень вчених і програмістів спрямована на постійне розширення його можливостей і вдосконалення закладених алгоритмів. В даний час MatLab є потужним і універсальним засобом вирішення задач, що виникають в різних областях людської діяльності.

Робоче середовище MatLab 6.x,MatLab 7 має зручний інтерфейс для доступу до багатьох допоміжних елементів MatLab.

У даному курсі ми надаємо вам самоучитель matlab, який складається з 15 уроків, до яких ви навчитеся програмування в матлабе.
Урок 7 - Графіки в Matlab. Побудова графіків і таблиць в Матлабе

Відображення функції у вигляді таблиці зручно, якщо є порівняно невелике число значень функції. Нехай потрібно вивести в командне вікно таблицю значень функції...

Просмотров: 4662


Урок 7 - Графіки в Matlab. Побудова графіків і таблиць в Матлабе

Відображення функції у вигляді таблиці зручно, якщо є порівняно невелике число значень функції. Нехай потрібно вивести в командне вікно таблицю значень функції...

Просмотров: 4671


Урок 8 - Рівняння в matlab. Рішення системи рівнянь в Матлаб

У математики нічого не говориться про розподіл матриць і векторів, проте в MatLab символ \ використовується для рішення систем лінійних рівнянь...

Просмотров: 4667


Урок 9 - Цикли for, while в Матлаб(Matlab)

Оператор for призначений для виконання заданого числа повторюваних дій. Найпростіше використання оператора for здійснюється наступним чином...

Просмотров: 4670


Урок 10 - М файли в Матлаб. M-file Matlab

найзручнішим способом виконання команд MatLab є використання М-файлів в яких можна набирати команди, виконувати їх усі відразу або частинами, зберігати у файлі і використовувати надалі. Для роботи з М?файлами призначений редактор М-файлів...

Просмотров: 4662


Побудова таблиць значень функції однієї змінної в пакеті MatLab

Відображення функції у вигляді таблиці зручно, якщо є порівняно невелике число значень функції. Нехай потрібно вивести в командне вікно таблицю значень функції.

Просмотров: 4654

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн