русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Мова програмування Паскаль(Turbo Pascal). Навчальні уроки

Паскаль - це мова програмування високого рівня. Але він дуже морально застарів. Тому що світ не стоїть на місці. Та інші мови, такі як: C#, Java мають велику востребовательность і ефективність написання коду на відміну від Паскаля. Його вивчають не стільки для застосування як для навчання в навчальних закладах. Тому що він простий для розуміння і завдати шкоди системі від некоректного коду користувача не може. Я надав вам список уроків, за яким ви можете вивчити його досконально.

Щоб писати програми мовою Pascal, необхідно увійти в середу програмування. Якщо у вас немає цієї програми, то ви можете завантажити її на будь-якому сайті

Якщо ж вона у вас є, то приступимо до процесу навчання.

Пройшовши всі уроки ви отримаєте приклади вирішення завдань, уявлення про написання програм в цілому, а також вивчіть мова програмування Turbo Pascal.

Розробив: професор НТУ "ХПІ" Домнін Фелікс Аркадійович
Урок 1 - Введення в мову Паскаль(Pascal)

Отже, приступимо до справи. Давайте напишемо програму, яка робить наступне: Виводить повідомлення про введення 2-х цілих чисел. Ділить одне число на інше і виводить отриманий результат.

Просмотров: 4599


Урок 2 - Робота в середовищі Borland Pascal на прикладі програм лінійної структури

Алгоритм лінійної структури - це алгоритм, в якому блоки виконуються в зазначеному порядку, послідовно один за одним. Програма лінійної структури реалізує відповідний лінійний алгоритм.

Просмотров: 4596


Урок 3 - Умовний оператор IF. Оператор варіанти Case. Програми разветвляющей структури

Алгоритм розгалуженої структури - це алгоритм, в якому обчислювальний процес здійснюється або по одній, або з іншої гілки, в залежності від виконання деякого умови. Програма розгалуженої структури реалізує такий алгоритм.

Просмотров: 4585


Урок 4 - Цикли for, while, repeat ... until в мові Паскаль

Алгоритм циклічної структури - це алгоритм, в якому відбувається багаторазове повторення одного і того ж ділянки програми. Такі повторювані ділянки обчислювального процесу називаються циклами. Програма циклічної структури містить один або кілька циклів.

Просмотров: 4588


Урок 5 - Обробка масиву мовою pascal(одновимірний, двовимірний)

Масиви - структурований тип даних з елементами одного типу. Кількість елементів визначає розмір масиву. Наприклад, масив становлять заробітні плати співробітників підрозділу підприємства, тут число елементів дорівнює кількості співробітників; масив утворюють набір чисел, їх кількість дорівнює кількості елементів масиву.

Просмотров: 4581


Урок 6 - Символьні дані в мові Паскаль

Поряд із числовою інформацією в Паскале використовується епізоду-цифрова або символьне інформація, яка включає в себе великі, малі літери, цифри від 0 до 9 і допоміжні символи. Для опису символьних змінних використовується тип даних CHAR або STRING.

Просмотров: 4583


1 | 2 | 3 | Наступна |Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн