русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Розробка web додатків-C# | Сі Шарп

Для розробки web-додатків на платформі .NET використовується бібліотека класів ASP.NET. Найбільш важливими класами у цій бібліотеці є класи HttpApplication, HttpApplicationState, HttpRequest, HttpResponse і Page. Web-додаток являє собою набір взаємопов'язаних файлів, розташованих у віртуальному каталозі (virtual directory) на web-сервері.

Клас HttpApplication - призначений для обробки подій, загальних для всього web-додатки. Об'єкт класу, який є нащадком HttpApplication, створюється динамічно під час виконання програми. Для обробки подій рівня програми в проект слід додати файл global.aspx. У файлі global.aspx можуть бути визначені обробники подій запуску і завершення програми, а також обробки помилок.

Клас HttpApplicationState - призначений для зберігання в оперативній пам'яті даних, загальних для всіх сеансів web-додатки. Об'єкт класу HttpApplicationState створюється динамічно при першому зверненні користувача до будь-якого ресурсу web-додатки. Доступ до об'єкту стану програми HttpApplicationState можна отримати через властивість Application класу Page. Для збереження значення в стані програми використовується наступний синтаксис:

["ім'я значення"]=значення;

Для читання значення з стану програми використовується наступний синтаксис:

object змінна=Application["ім'я значення"];

Клас HttpRequest - призначений для читання параметрів запиту HTTP, відправленого користувачем. За допомогою об'єкта HttpRequest можна отримати інформацію про переданих у запиті змінних, про можливості браузера, яка використовується користувачем, про IP-адреси комп'ютера користувача, про клієнтських cookie і т.д. Доступ до об'єкту запиту HttpRequest можна отримати через властивість Request класу Page. Для читання значення, переданого в запиті HTTP методом GET або POST, використовуйте такий синтаксис:

string змінна=Request["ім'я значення"];

Таким же чином можна отримати доступ до значень клієнтських cookie.

Клас HttpResponse - призначений для формування коду сторінки на мові HTML або XML), яка повинна бути повернена браузеру користувача. Доступ до об'єкту запиту HttpResponse можна отримати через властивість Response класу Page. Для формування вмісту сторінки використовується метод void Write(string s) класу HttpResponse.

Клас Page - є базовим класом для всіх web-сторінок програми. При додаванні в проект нової web сторінки створюється два файли з розширенням *.aspx та *.aspx.cs. Файл з розширенням *.aspx містить код на мові HTML і може бути змінений або за допомогою редактора HTML, або за допомогою візуального редактора, що входить до складу Visual Studio. У заголовку файлу *.aspx знаходяться наступний рядок:

<%@ Page Language="мова" AutoEventWireup="true" CodeFile="*.aspx.cs" Inherits="класс" %>

У параметрі Language зазначається мова, на якому будуть написані серверні обробники подій сторінки, у параметрі CodeFile вказується ім'я файлу, в якому будуть написані серверні обробники подій сторінки (розширення cs вказує на те, що програмний код буде написаний на мові C#), у параметрі Inherits вказується ім'я класу, нащадка класу Page, в якому будуть визначені серверні обробники подій сторінки.

У бібліотеці ASP.NET визначено багато різних елементів серверних управління, які можуть бути розміщені на web-сторінці (Web server controls). Серверні елементи управління обробляються на сервері перед тим, як користувач отримає в браузері запитувану web-сторінку. При формуванні коду, що повертається web-сторінок кожен серверний елемент керування перетворюється в один або декілька тегів HTML. На додаток до стандартних серверним елементів керування можна розробити власні елементи управління.

Переглядів: 3695

Повернутися в зміст:Введення в розробку розподілених інформаційних систем
Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн