русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Подання об'єктів баз даних

вид (view) - тимчасова таблиця, сформована з результуючого набору оператора SELECT. Запит SELECT, що визначає подання, може посилатися на одну або кілька таблиць і подань з бази даних. В інших операторів SQL припустимо посилатися на подання, як на звичайну таблицю. Подання зберігає тільки текст запиту SELECT, але не самі дані. Всякий раз при зверненні до поданням виконується запит SELECT та його результуючий набір стає змістом подання.

Оператор CREATE VIEW створює подання в базі даних. Синтаксис оператора CREATE VIEW виглядає так:

CREATE VIEW {ім'я подання}
AS {запит SELECT}

Оператор DROP VIEW видаляє подання з бази даних. Синтаксис оператора DROP VIEW виглядає так:

DROP VIEW {ім'я подання}

Основні функції уявлень:

  • обмеження доступної користувачеві області таблиці певними полями або записами;
  • об'єднання даних з декількох таблиць і представлення їх у вигляді однієї тимчасової таблиці;
  • заміна детальних даних, розташованих в таблицях, зведеними даними;
  • спрощення структури запитів до бази даних за рахунок заміни одного складного запиту SELECT на кілька простих запитань SELECT, збережених у вигляді подань.

До створеного поданням можна не тільки звертатися за одержанням даних за допомогою запиту SELECT, але також можливо з деякими обмеженнями виконувати оновлення даних у поданні з допомогою запитів INSERT, UPDATE і DELETE. Щоб можна було оновлювати дані в поданні подання повинно відповідати таким обмеженням

  • ґрунтуватися тільки на одній таблиці;
  • містити первинний ключ таблиці;
  • не містити в своєму визначенні групові функції;
  • не використовувати конструкцію GROUP BY.

Переглядів: 3635

Повернутися в зміст:Введення в розробку розподілених інформаційних систем
Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн