русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Оператор INSERT

Оператор INSERT додає в таблицю одну або кілька записів. У найпростішому випадку оператор INSERT має наступний вигляд:

INSERT INTO {} таблиця [(список полів)] VALUES (список значень)

Значення полів у списку значень повинні бути вказані в тій же послідовності, що й у списку полів. Число значень повинно бути дорівнює кількості полів, а тип даних і точність цілої і дробової частини кожного значення повинні збігатися з такими для відповідного поля. Якщо список полів не заданий, то значення полів повинні бути вказані в тій же послідовності, що й поля таблиці. Якщо у списку полів задані лише частину списку полів таблиці, то всі поля, не зазначені у переліку полів, отримають порожнє значення NULL або значення за замовчуванням (якщо таке було визначено при створенні таблиці). При цьому необхідно звернути увагу на те, що всі поля, для яких в операторі INSERT не вказано явне значення, повинні допускати порожні значення або містити значення за замовчуванням. Оператор INSERT не дозволяє вказувати значення для полів, для яких встановлено автоинкрементальное збільшення.

В операторі INSERT замість списку значень може використовуватися підзапит SELECT:

INSERT INTO {} таблиця [(список полів)] SELECT ...

Підзапит SELECT в операторі INSERT дозволяє додати таблицю дані з однієї або декількох інших таблиць, причому кілька записів одночасно. Підзапит SELECT в операторі INSERT застосовується для додавання до таблиці існуючих даних, тоді як конструкція VALUES в операторі INSERT використовується для додавання до таблиці нових даних.

Переглядів: 3605

Повернутися в зміст:Введення в розробку розподілених інформаційних систем
Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн