русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Програмування на Асемблері. Навчальні уроки

Мова Асемблера (Assembler) - це низькорівневий мова програмування. Він хоч і складний, але написані на ньому програми працюють швидше, ніж на Паскале і на Сі. Хоча Сі намагається оптимізувати швидкість виконання програм, але вона ніколи не обжене асемблер. Гідності мови полягають у тому, що програміст може написати більш високошвидкісну програму, ніж на інших мовах високого рівня. Також Асемблер використовується для написання прошивок на BIOS, а також можливий безпосередній доступ до регістрів процесора, і до портів комп'ютера. В даному навчальному курсі наведені написання програм, або іншими словами асемблер на прикладах, а також асемблер під windows.

інформація була Написана з використанням книги: Рисований О.М. Системне програмування: Підручник. - Х.: НТУ “ХПІ”, 2010. - 912 с.




Зовнішні процедури в мовою Асемблер. Процедури в Assembler

Приклад: Написати програму на асемблері обчислення виразів: ab - c/d

Просмотров: 4658


Масиви у Асемблері. Програма на Асемблері. Приклад масив елементів

Задані масиви A і N = 8 елементів. Сформувати новий масив за правилом: якщо у елементів Ai і Bi біти 0, 1 і 2 збігаються, то C = Аі + Ві.

Просмотров: 4675


Директиви умовного ассемблірованія. Умова в Асемблері

Проаналізувати масив даних з 16 елементів. Підрахувати і вивести на екран кількість елементів, які за значенням знаходяться в середині діапазону від 32 до 128.

Просмотров: 4660


Макроси в Асемблері. Приклади завдань

Приклад: Написати програму з використанням макросів для обчислення одного з виразів без попереднього математичного спрощення операцій:
2x - 3 + 8(2x -3);

Просмотров: 4657


Dll на асемблері. Динамічні бібліотеки Dll-файли)

Приклад: Написати програму на асемблер. Задано масив N = 40 елементів. Навести алгоритм і програму визначення кількості елементів масиву , які задовольняють умови L >= Ai >= M, де L = 6 і M = 22.

Просмотров: 4654


Асемблер співпроцесор. Приклади завдань

Приклад 1: Обчислити 6 значень функції: Yn = 4x/(x + 5) (х змінюється від 3 з кроком 1,25). Результат округлити до цілого, розмістити в пам'яті і вивести на екран.

Просмотров: 4657





Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн