русс | укр

Мови програмуванняВідео уроки php mysqlПаскальСіАсемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование


Linux Unix Алгоритмічні мови Архітектура мікроконтролерів Введення в розробку розподілених інформаційних систем Дискретна математика Інформаційне обслуговування користувачів Інформація та моделювання в управлінні виробництвом Комп'ютерна графіка Лекції


Шановні українці! Матеріал був перекладений з російської мови. Тому можуть бути незначні помикли...

Мова програмування Паскаль(Turbo Pascal). Навчальні уроки

Паскаль - це мова програмування високого рівня. Але він дуже морально застарів. Тому що світ не стоїть на місці. Та інші мови, такі як: C#, Java мають велику востребовательность і ефективність написання коду на відміну від Паскаля. Його вивчають не стільки для застосування як для навчання в навчальних закладах. Тому що він простий для розуміння і завдати шкоди системі від некоректного коду користувача не може. Я надав вам список уроків, за яким ви можете вивчити його досконально.

Щоб писати програми мовою Pascal, необхідно увійти в середу програмування. Якщо у вас немає цієї програми, то ви можете завантажити її на будь-якому сайті

Якщо ж вона у вас є, то приступимо до процесу навчання.

Пройшовши всі уроки ви отримаєте приклади вирішення завдань, уявлення про написання програм в цілому, а також вивчіть мова програмування Turbo Pascal.

Розробив: професор НТУ "ХПІ" Домнін Фелікс Аркадійович
Урок 7 — Процедури й функції в Паскале. Рекурсія

У мові Паскаль існує два види підпрограм: процедура (PROCEDURE ) і функція ( FUNCTION ).

Просмотров: 4664


Урок 8 — Запису в Паскале. Приклади вирішення завдань в Turbo Pascal

Запису в Паскале - фіксоване число елементів одного або декількох типів, тобто на відміну від масивів, в яких містяться елементи одного типу, в записах можуть міститися елементи як одного, так і різних типів.

Просмотров: 4856


Урок 9 — Файли в Паскале (Pascal). Робота з файлами. Рішення завдань

Файл - це упорядкована послідовність однотипних компонентів, розташованих на зовнішніх носіях. Файли призначені тільки для зберігання інформації, а обробка цієї інформації здійснюється програмами.

Просмотров: 4673


Урок 10 — Динамічна пам'ять. Однозв'язний список. Приклади і використання

Процедура виділення пам'яті пов'язана з процедурою її звільнення після використання. У Турбо Паскаля є три пари процедур виділення-звільнення пам'яті: New - Dispose, GetMem - FreeMem, Mark - Release. Найчастіше використовується пара New для виділення пам'яті та Dispose для її звільнення.

Просмотров: 4663


Урок 11 — <<Графіка в Паскале>> Приклади

Графіка в Паскале будується за допомогою підключення модуля Граф, тобто на екрані комп'ютера можна отримувати не тільки послідовності символів, але й різноманітні малюнки, схеми, малюнки.

Просмотров: 4659


Урок 12 — Модулі Паскаля(Pascal). Модуль Graph в Паскале

Модуль Graph містить багатий набір графічних процедур і функцій: проведення ліній, робота з кольором, виклик графічних примітивів, робота з текстом в графічному режимі, зафарбування замкнутих областей і т.п. Екран в графічному режимі розглядається як набір пікселів. Модуль Printer служить для виведення інформації на принтер.

Просмотров: 4663

Онлайн система числення Калькулятор онлайн звичайний Науковий калькулятор онлайн